Layout type
Wide Boxed
Background Color
Background Texture

You can add your own custom background also.

Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 CEM II/B-S 32,5R Powiększ do pełnego rozmiaru

Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 CEM II/B-S 32,5R

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

0,00 zł

Cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałościowej 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany jest w Cementowni Górażdże oraz w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównym składnikiem cementu CEM II/B-S 32,5R jest klinkier portlandzki (65÷79%), granulowany żużel wielkopiecowy (21÷35%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 - CEM II/B-S 32,5R spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEMENTU CEM II/B-S 32,5R

 • wydłużony czasy wiązania,
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej,
 • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • niski skurcz,
 • dobra urabialność,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną,
 • jasna barwa.

ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEMENTU CEM II/B-S 32,5R

 • produkcja betonu towarowego klas C 8/10 - C 35/45,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • budowa dróg,
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.